SIEĆ RODM
 • o nas

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodwej w Łodzi został utworzony 1 marca 2017 r. przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
  w ramach projektu finasnowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Celem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej
  i wzmocnienie kanałów współpracy między MSZ a jednostakami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodwej w Łodzi został utworzony 1 marca 2017 r. przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu zorganizowanego i finasnowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej i wzmocnienie kanałów współpracy między MSZ a jednostakami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. W związku z powyższym działalność RODM obejmuje:

 • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej,
 • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej,
 • animowanie dyskusji o polskiej polityce europejskiej, jej różnych koncepcjach, w tym w ujęciu historycznym i kulturowym, wkładu polskiego do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy i świata,
 • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z zakresu polityki międzynarodowej,
 • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionie działania z zakresu polityki zagranicznej i działalności międzynarodowej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących polskiej polityki zagranicznej i polityki międzynarodowej,
 • prowadzenie ośrodka, w którym są udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną i międzynarodową, a konsultanci udzielają informacji w wyzej wymienionym zakresie tematycznym

NASI PARTNERZY

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

kontakt2

zapytaj nas

Formularz kontaktowy