SIEĆ RODM

Zapytanie ofertowe

2018-01-09

Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie comiesięcznych publikacji dotyczących współczesnej sytuacji międzynarodowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi w roku 2018.

Zakres usług:

  1. Przygotowanie miesięcznie dwóch publikacji elektronicznych o objętości 7-15 stron dotyczącej współczesnej międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej wybranych regionów od stycznia 2018 do grudnia 2018.

Łączna ilość publikacji: 12 miesięcy x 2 publikacje = 24 publikacje

  1. Opieka i kontrola merytoryczna wyżej wymienionych publikacji. Celem kontroli ma być sprawdzenie rzetelności publikacji i kontrola merytoryczna. Łączna ilość publikacji: 12 miesięcy x 2 publikacje = 24 publikacje

Termin realizacji zamówienia: 20 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania w zakładce: Do pobrania

zobacz także:

Lista aktualności

Prześlij komentarz
Lista komentarzy