SIEĆ RODM

Polskie ślady w Mołdawii

2018-03-16

Polskie ślady w Mołdawii z cyklu Polska a wybrane kraje WNP

Polacy na Wschodzie, to nie tylko grupy naszych rodaków zamieszkujących Ukrainę, Białoruś, Litwę, a także w mniejszym stopniu Rosję czy Łotwę. Warto bowiem pamiętać, że jeszcze od czasów I Rzeczypospolitej polska mniejszość żyje na terytorium dzisiejszej Mołdawii, jak i w – stanowiącym jej integralną część – separatystycznym Naddniestrzu.

O historii obecności Polaków w Mołdawii, a także ich dzisiejszym funkcjonowaniu w najbiedniejszym kraju Europy, opowie dr Tomasz Lachowski. Wraz z naszym prelegentem spotkamy polską mniejszość w Bielcach, Tyrnowie czy Grigorówce (niegdyś nazywanej Warszawką) na terytorium Mołdawii „właściwej”, jak i zasmakujemy znanego z kart Trylogii Henryka Sienkiewicza Raszkowa, leżącego po stronie separatystycznego Naddniestrza. 

Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz zdjęć, dokumentujący życie Polaków na tych terenach. 
Fotografie - autorstwa Marty Rybickiej i Piotra Trybalskiego - pochodzą z wyjazdów Tomasza Lachowskiego w 2015 i 2017 roku do Mołdawii (i Naddniestrza).
Zdjęcie wykorzystane jako tło do tego wydarzenia: Marta RybickaDr Tomasz Lachowski- Doktor nauk prawnych, prawnik i dziennikarz. Badacz w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor naczelny portalu Obserwator Międzynarodowy.

Stały współpracownik Onetu. Publikuje w takich gazetach i czasopismach jak: Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, Rzeczpospolita Plus Minus, Tygodnik Powszechny, Koncept – Gazeta Akademicka, NovýProstor (Czechy), The Daily Star (Bangladesz), Kurier Galicyjski (Ukraina).

zobacz także:

Lista aktualności

Prześlij komentarz
Lista komentarzy