SIEĆ RODM

Polityka i społeczeństwo w świecie islamu

2018-06-27

W dniach 17-18 października na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ odbędzie się IV Międzynarodowe Sympozjum "Polityka i społeczeństwo w świecie islamu". Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest jednym z organizatorów tej największej w Polsce i regionie łódzkim międzynarodowej konferencji poświęconej problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku.

 

Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Zakładu Islamu Europejskiego UW, Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Łodzi, międzynarodowe sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów poza tymi obszarami – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, a także problemy związane z obecnością muzułmanów na Zachodzie. W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują, odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauk.

 

Szczegółowe informacje: https://islamicsymposium.wordpress.com/ 

zobacz także:

Lista aktualności

Prześlij komentarz
Lista komentarzy